Familiebedrijven

Een bedrijf leiden met familieleden is een bijzondere ervaring. Je kent elkaar door en door, kan krachten bundelen en hebt een warme relatie als basis. Dit gaat ook gepaard met de nodige complexiteit én uitdagingen, aangezien jullie te maken hebben met de belangen van zowel de familie als het bedrijf.

De persoonlijke relaties binnen een familiebedrijf brengen specifieke dynamieken mee. Dit kan soms de zakelijke relatie bemoeilijken, en het kan verwarrend zijn om verschillende verwachtingen en rollen met elkaar te vermengen. Het kan ook een uitdaging zijn om bepaalde zaken uit te spreken, uit angst om de familierelatie in gevaar te brengen. Bovendien kunnen vragen over financiële belangen en posities extra druk leggen op de relaties binnen de familie.

De vraag die zich dan voordoet, is hoe jullie kunnen zorgen voor het behoud en de groei van jullie relationele vermogen. Hoe kunnen jullie investeren in zowel de persoonlijke als de zakelijke relaties, zodat deze kunnen floreren?

Begeleiding familiebedrijven

Mijn begeleiding is erop gericht om jullie te ondersteunen bij het navigeren door deze uitdagende aspecten van het familiebedrijf. Ik bied een veilige ruimte waarin jullie openlijk kunnen communiceren, zonder angst om de familiebanden te schaden. Samen kunnen we werken aan het versterken van jullie onderlinge relaties, het verduidelijken van verwachtingen en rollen, en het vinden van evenwicht tussen de persoonlijke en zakelijke aspecten.

We staan stil bij vragen zoals hoe jullie als familieleden kunnen samenwerken als een sterk en hecht team en tegelijkertijd ruimte kunnen behouden voor de eigenheid en wensen van ieder individu.

Specifieke thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

  • Beter communiceren
  • Spanningen of conflicten ombuigen naar groeikansen
  • Kloven tussen familieleden overbruggen en dialoog mogelijk maken
  • Opvolging binnen het bedrijf, de fakkel doorgeven, leren loslaten
  • Beslissingen nemen rond samen verdergaan of stoppen en afscheid nemen
  • Voor elke betrokkene ruimte creëren om eigen stem en rol in te vullen naar eigen wensen en mogelijkheden
  • Ingrijpende gebeurtenis in de familie of bedrijf een plaats geven zoals ziekte, overlijden, ontrouw, financiële druk, reputatieverlies,…
  • Verbroken vertrouwen
  • Inzicht in familiedynamieken die doorvloeien in het bedrijf
  • Openhartige cultuur creëren die afstraalt op de rest van het bedrijfsgebeuren

Als jullie één of meer van bovenstaande problemen ervaren, neem contact met me op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Samen kunnen we werken aan het versterken van jullie zakelijke partnerschap en het creëren van een succesvolle en duurzame familieonderneming, terwijl jullie familierelatie intact blijft.

Bridge The Gap